Medicamente pe reteta ridicate din orice farmacie - EuSiCancerul.ro

Una dintre cele mai utile măsuri luate în ultima vreme de CNAS, Casa Națională de Asigurări de sănătate va intra în vigoare începând din data de 01 aprilie 2021.

Persoanele asigurate pot ridica medicamente pe bază de rețetă din orice farmacie 

Astfel, dacă suntem asigurați în sistemul de asigurări de sănătate de stat, vom avea posibilitatea să ridicăm medicamentele prescrise de medic (pe bază de rețetă) de la orice farmacie din țară, indiferent dacă aceasta se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care este în relație și medicul prescriptor.

Dacă în prezent farmaciile comunitare/punctele de lucru pot avea încheiate contracte pentru furnizarea de servicii farmaceutice cu două case de asigurări de sănătate, respectiv cu o casă de asigurări de sănătate județeană și cu CAS AOPSNAJ, pentru punerea în aplicare a noii  reglementări, începând cu data de 1 aprilie 2021, farmaciile comunitare/punctele de lucru care au încheiate două contracte cu case de asigurări vor opta pentru păstrarea unui singur contract, care va fi valabil până la data de 30 iunie 2021.  Farmacia/punctul de lucru va deservi toți asigurații care prezintă prescripții medicale.

După aprobarea noului Contract-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  pentru anii 2021-2022, o farmacie comunitară/ punct de lucru farmaceutic va încheia un contract unic cu o casă de asigurări de sănătate, care va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

Această nouă reglementare este cuprinsă în hotărârea aprobată de Guvern în data de 25 martie, care prevede prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la aceasta, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare și modificarea prevederilor HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, până la 30 iunie 2021.

Excepții

Excepție de la cele menționate mai sus fac medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidența căreia de află asiguratul, cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află și medicul care a emis prescripția medicală.

Ce sunt contractele cost-volum-contract?

Contractele cost-volum-contract sunt mecanisme prin care se asigură creşterea accesului populaţiei la terapie, în condiţii de eficienţă, sustenabilitate financiară şi de predictibilitate a costurilor din sistemul de sănătate.

Sunt considerate contracte cost-volum-rezultat următoarele:

  • contracte în care deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se angajează să furnizeze gratuit un număr determinat de unităţi, pentru un număr determinat de pacienţi, pe o anumită perioadă de timp, în condiţia atingerii unei ţinte terapeutice stabilite
  • contracte în care deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă se angajează să furnizeze medicamentul inclus în Listă cu un anumit preţ negociat, pentru o anumită categorie de pacienţi, pe o anumită perioadă de timp, în condiţia atingerii unei ţinte terapeutice  stabilite;

Ce medicamente fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat?

Puteți consulta lista medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat la următorul link: http://www.casan.ro/casnt/media/postFiles/3904.pdf

În momentul de față, din această categorie fac parte medicamentele: Certolizumab Pegol, Eltrombopag, Dabrafenibum + Trametinibum, Nivolumabum, Vemurafenibum, Gefitinibum, Enzalutamidum, Pazopanibum, Crizotinibum, Abirateronum, Afatinibum, Dabrafenibum, Lapatinibum.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

four × 1 =